De quantes parts consta un examen de valencià?

En aquest article ens centrarem en les parts en què consta un examen oficial de qualsevol idioma. Per què? Doncs, perquè gràcies al Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües tots els idiomes europeus segueixen els mateixos paràmetres avaluatius per poder, així, entendre’ns a Europa quan parlem dels nivells de llengües.

Per començar, hem parlat del Marc Comú Europeu de Referència, però no sé ben bé si us sonarà… Aquest Marc, estableix què hem d'aprendre, és a dir, quines competències i habilitats haurem d’adquirir per a obtenir un nivell en un idioma determinat. Aquests es divideixen en A, B, C, de menor a major coneixement. Per a cadascun d’aquests, tenim dos subnivells 1 i 2. Dit en altres paraules: els certificats de qualsevol llengua es distribueixen de la manera següent : A1-A2, B1-B2, C1-C2.

Extrapolant aquest nivells generals, és a dir, A1-A2, B1-B2, C1-C2 als antics nivells del valencià (coneixements orals, elemental, mitjà i superior) equivaldrien a:

  • oral: A1-A2
  • elemental: B1
  • mitjà: C1
  • superior: C2

D’aquesta manera, ja teniu una idea de com s'estructuren els nivells 😉  Ara passem a quines habilitats s’avaluen als exàmens.

Els exàmens es divideixen en 4 parts o habilitats: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. Si aquestes habilitats les exemplifiquem en els exàmens de la CIEACOVA, que és l’examen que tenim més proper al calendari, concretament al gener, es distribuiria de la següent manera:

1 · Comprensió oral i expressió escrita: en aquesta secció de l’examen es tracta d’escoltar un àudio a partir del qual haurem de realitzar una redacció, concretament, un resum d’allò que haurem escoltat. Això sí, no serà tan extensa com la segona redacció que tot seguit explicarem.

Haurem de produir una redacció de diferent tipologia textual: explicativa, descriptiva, instructiva o argumentativa, d’un tema que apareix al programa. Aquesta, però, variarà segons el nivell. Per a un C1 es demanen unes 250 paraules, mentre que per al C2 hauran de ser un mínim de 350.

Recordeu que heu d’ajustar-vos a les paraules que us demanen a l’enunciat del text, ja que l’excés o el defecte d’aquestes us penalitzarà.

2 · Comprensió escrita, expressió i interacció orals: aquesta part de la prova, realitzada en un dia diferent, es divideix en dues parts: un monòleg i un diàleg.

El monòleg, com el nom indica, consisteix en exposar un tema que et proposen durant 3-4 minuts. En el cas del diàleg, es tracta de realitzar una interacció oral amb el company o companya que, normalment alfabèticament, se t’assigne. En aquesta part s’avalua, a més de l’aportació personal referent al tema, la interacció amb la teua parella lingüística, és a dir, si heu realitzat un autèntic diàleg o no. I açò com ho sabrem? Doncs, si heu parlat i heu deixat parlar al company, si heu arribat a un acord o heu intentat convéncer el company (aquestes instruccions s’indiquen a la mateixa prova), etc.

A la CIEACOVA, a part d’examinar-se de les habilitats ja esmentades, hi ha un apartat referent a la gramàtica, gramàtica pura i dura. Aquest apartat s’anomena: Coneixements gramaticals i lèxics i el componen activitats com: elecció múltiple a partir d’un text (a, b, c), transformar frases, és a dir, te’n presenten una i en la segona oració has de modificar-la perquè tinga el mateix sentit que la primera, una altra de trobar una paraula a partir de la definició que et proposen...

En definitiva, si voleu assajar un model d’examen no dubteu d’accedir al web de la CIEACOVA, ja que hi trobareu models d’examen de les convocatòries passades amb els solucionaris.

Vols conèixer ara mateix el teu nivell de valencià?
Completa el següent test i descobreix-lo

Tria la resposta correcta:
Encara que vingues, no trobaràs a qui busques
Encara què vingues, no trobaràs a qui busques

Correcte!

Incorrecte!

Tria la resposta correcta:
La directora vol saber el que i el com de la teua absència d’ahir.
La directora vol saber el què i el com de la teua absència d’ahir.

Correcte!

Incorrecte!

Tria la resposta correcta:
Mercè què escriu poesia, finalment li han publicat un llibre.
Mercè que escriu poesia, finalment li han publicat un llibre.

Correcte!

Incorrecte!

Tria la resposta correcta:
Aquell gat, què viu a casa de la veïna del tercer, ha tingut cadells.
Aquell gat, que viu a casa de la veïna del tercer, ha tingut cadells.

Correcte!

Incorrecte!

Tria la resposta correcta:
La botiga en que has comprat la brusa, tanca els dissabtes.
La botiga en què has comprat la brusa, tanca els dissabtes.

Correcte!

Incorrecte!

¡Comparte el quiz para que puedas ver tus resultados!

Si vols millorar el teu valencià, subscriu-te ara a la newsletter

Test

Obtuve %%score%% de %%total%%

%%description%%

%%description%%

Loading...

No Comments

Post A Comment